"Stolpersteine, een eerbetoon aan de joden omgekomen in de Tweede Wereldoorlog."          Baukje Galama Burgemeester Stadskanaal

De dorpen

Stolpersteine Gemeente Stadskanaal

De joodse gemeenschap in onze gemeente Stadskanaal heeft in de Tweede Wereldoorlog zwaar te lijden gehad van de vervolging door de nazi's. Van een bloeiende gemeenschap was na 1945 niet veel meer over. Ongeveer 136 joodse slachtoffers zijn er in Stadskanaal, Musselkanaal, Onstwedde en Mussel gevallen.

Eind 2012 is er een comité opgericht dat voor de woningen, waar onze joodse medeburgers hebben gewoond, zogenaamde Stolpersteine wil plaatsen. In de Stolpersteine, die van messing worden gemaakt, worden de naam, geboortedatum en overlijdensdatum van ieder slachtoffer gegraveerd.

De bedenker van de Stolpersteine is de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Op deze manier wil hij en wil ook het comité de omgekomenen weer een plaats geven in de Stadkanaalster gemeenschap. Want een mens is pas vergeten als zijn naam vergeten is. Stolperstein betekent letterlijk 'struikelsteen', maar staat ook voor 'steen van de confrontatie'. Ze zijn bedoeld om de voorbijganger figuurlijk te laten struikelen en aan te zetten tot nadenken.

Om de Stolpersteine te kunnen plaatsen is geld nodig. Het Comité Stolpersteine Gemeente Stadskanaal is geheel afhankelijk van giften en donaties. Zonder uw bijdrage kan dit bijzondere historische project geen doorgang vinden. Helpt u mee? Stort dan uw bijdrage op rekeningnummer 4824.11.635 of op NL04 RABO 0482.4116.35 t.n.v. Streekhistorisch Centrum Stadskanaal o.v.v. Stolpersteine. Alvast hartelijk dank.

Lees meer over Stolpersteine Gemeente Stadskanaal

Stolpersteine Gemeente StadskanaalStolpersteine Gemeente StadskanaalStolpersteine Gemeente StadskanaalStolpersteine Gemeente Stadskanaal

Sponsoren