Disclaimer

De informatie die op deze website wordt verstrekt is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kan echter niet worden ingestaan.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor pagina's van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.
De informatie op deze website mag niet zonder schriftelijke toestemming worden overgedragen, vermenigvuldigd, bewerkt of verspreid.
Voor zover ons bekend is berust er geen copyright op de afbeeldingen die op de website geplaatst zijn. Mocht u toch een afbeelding tegenkomen waar copyright op zit, dan kunt u contact met ons opnemen. Vervolgens zullen we de betreffende afbeelding zo spoedig mogelijk van de website verwijderen.